Mijn vergunning

MIJN VERGUNNING

MIJN LICENTIE

Theo Madeleine Joseph Herbots
Potterijstraat 151
3300 Tienen

BTW BE 0742.782.448

Activiteiten

Omschrijving activiteiten

IT – gezondheidszorg
Nacebel-codes
Regl. Ver Nacebel
code
Omschrijving Type Startdatum

2008 58290 Overige uitgeverijen van software Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 62010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 62020 Computerconsultancy-activiteiten Hoofdactiviteit 01/01/2020

2008 6202001 Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware)
en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software)

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6202002 Activiteiten van systeemintegrators Hoofdactiviteit 01/01/2020

2008 62090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Hoofdactiviteit 01/01/2020
Dossiernummer: 001165241-77
31/01/2020 13:40:11 2 / 5
2008 63110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6311001 Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant : – invoeren van gegevens –
volledige verwerking van gegevens

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6311002 Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende
apparatuur van derden

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6311011 Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen:
uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enz.

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6311012 Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald
formaat

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 6311013 Terbeschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor
gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door on-line
terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7021001 Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7311001 Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via
de verschillende media

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7311003 Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7311005 Ontwerpen van publicitaire artikelen Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 77330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7733001 Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers,
zonder bedieningspersoneel : computerapparatuur, duplicators,
fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enz.

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 7733002 Verhuur van standaard-programmatuur Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 88999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting,
n.e.g.

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 94993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 95110 Reparatie van computers en randapparatuur Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 9511001 Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 9511002 Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige
kantoormachines

Hoofdactiviteit 01/01/2020
2008 96099 Overige persoonlijke diensten Hoofdactiviteit 01/01/2020

%d bloggers liken dit: