24 maart 2022 32 jaar nuchter ||March 24, 2022 32 years sober

24 maart 2022 32 jaar nuchter ||March 24, 2022 32 years sober

Hoe ik alcoholist ben geworden, hoe ik ben gestopt, waarom ik ben gestopt; daar kom ik later op een meer uitgebreid bericht op terug.

Ook zal ik een bericht maken hoe deze dag is verlopen en hoe ik deze samen met Vrienden heb gevierd.

Traditioneel wordt een belangrijke gebeurtenis gevierd met champagne.

Voor mij zal het

Spuitwater worden

Wat voor mij vandaag belangrijk is, is dat ik er Fier op ben dat ik ondanks zware tegenslagen, veel pijn en verdriet; ik het toch reeds 32 jaar heb volgehouden om nuchter te blijven.

Om dit te kunnen heb ik 32 jaar lang

1- Het AA-Gebed toegepast

 • God geef me kalmte om te AANVAARDEN wat ik “NIET” kan veranderen
 • Moed om te veranderen wat ik “KAN” veranderen
 • Wijsheid om tussen deze twee “ONDERSCHEID” te maken

2- Zoveel mogelijk de Twaalf stappen van AA nageleefd

3- Ik ben een Blog begonnen binnen deze Blog

De Twaalf Stappen

De Twaalf Stappen van AA zijn een handleiding voor een nuchter leven.

Deze stappen vormen de leidraad voor de Anonieme Alcoholisten en vormen de basis van het herstelprogramma.

Het succes van het AA programma lijkt veroorzaakt te worden doordat alcoholisten, die niet meer drinken, een uitzonderlijke gave hebben om andere alcoholisten, die hun drinken nog niet onder controle hebben, te bereiken en te helpen.

In zijn eenvoudigste vorm werkt het AA programma als een herstelde alcoholist(e) vertelt over zijn of haar problematisch drinken, als hij of zij de nuchterheid beschrijft die hij of zij vond in AA en als hij of zij de nieuwkomer uitnodigt om kennis te maken met deze informele vriendenkring.

De kern van het gesuggereerde herstelprogramma is samengevat in Twaalf Stappen.

Die beschrijven de ervaringen van de AA leden van het eerste uur.

Nieuwelingen hoeven deze Twaalf Stappen niet in hun geheel te volgen als zij dat nog niet willen of als zij zich daartoe nog niet bekwaam voelen.

Het enige wat AA vraagt is een open geest en de bijeenkomsten willen bijwonen waarop herstelde alcoholisten hun persoonlijke ervaringen vertellen hoe zij nuchterheid bereikten. Ook dat zij AA-literatuur willen lezen waarin het AA-programma wordt beschreven en geïnterpreteerd.

AA-leden zullen de nieuwkomers meestal ook op het hart drukken dat enkel de probleemdrinkers zelf – èn zij alleen – kunnen bepalen of zij al dan niet alcoholisten zijn.

Ook dient aangestipt te worden, mee gesteund door medische bevindingen, dat alcoholisme een voortschrijdende ziekte is die niet kan genezen worden in de gangbare betekenis van het woord, maar die enkel tot staan kan gebracht worden door totale onthouding van alcohol in elke vorm. 
De Twaalf Stappen

De Twaalf Stappen van AA

1.

Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover de alcohol – dat ons leven stuurloos was geworden.

2.

Wij zijn gaan geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kon maken.

3.

Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de hoede van God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten.

4.

We hebben een diepgaande en onbevreesde morele inventaris van onszelf opgemaakt.

5.

Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de juiste aard van onze misstappen toegegeven.

6.

We waren volkomen bereid om God al deze karaktergebreken te laten wegnemen.

7.

Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.

8.

Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en zijn bereidwillig geworden het bij allen weer goed te maken.

9.

Wij hebben waar mogelijk het rechtstreeks bij deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou krenken.

10.

We zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als wij fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.

11.

Wij hebben ernaar gestreefd door gebed en bezinning ons bewuste contact met God, zoals wij persoonlijk Hem opvatten, te verbeteren, biddend om Zijn wil jegens ons te kennen en om de kracht die uit te voeren.

12.

Bij het geestelijk ontwaken als gevolg van deze stappen hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze principes bij al ons doen en laten toe te passen.

Doel van Deze Blog

Anderen die met hetzelfde probleem zitten, hulp te bieden

Bekijk hier beneden wat voor moois U hier op deze website nog kan vinden

Trailer for a film about people who work on their Health.

Vergeet niet U in te schrijven op De Nieuwsbrief

Bekijk de Video en U weet waarom

Blijf steeds als “allereerste” op de hoogte van Het “Allerlaatste” en ontvang onze berichten per mail. Wij houden evenmin van Spam als U, Uw gegevens worden “NIET” gedeeld aan derden

OPGELET ‼️

nadat U Uw mailadres heeft opgegeven en gedrukt op abonneren, ga naar Uw mailbox om op de bevestigingslink te klikken.

Dit is een beveiliging tegen Spam zodat niemand anders dan Uzelf zich kan inschrijven

U kan ten allen tijde terug uitschrijven

Voeg je bij 6.091 andere abonnees

Bent U meer een Facebook-Liefhebber ?

Dan kan ook snel eenvoudig mijn berichten ontvangen door mijn Facebook-Pagina te liken.

Meteen kan Je belangrijke informatie onmiddellijk delen met Uw Volgers, Familie, Vrienden en Kennissen.

Velen zullen U dankbaar 😀 zijn, want zij gaan die informatie ontvangen waar zij reeds lang naar op zoek zijn

Vergeet niet om hier beneden

1️⃣een reactie te geven ✅

2️⃣De Sociale-Media deelknoppen onder het Bericht te gebruiken ✅

3️⃣Velen zullen U dankbaar 😀 zijn, want zij gaan die informatie ontvangen, waar zij reeds lang zitten op te wachten ✅

Dit interesseert 😀U waarschijnlijk ook ⬇️✅


Bekijk mijn andere Geweldige Blogs

Meer uitleg wat voor moois U hier kan vinden

Bezoek ook mijn “Andere” Blogs binnen deze Blog

Omdat smaken en Interesses verschillen heb ik Deze Blog opgedeeld in Verschillende andere Blogs

3 reacties op “24 maart 2022 32 jaar nuchter ||March 24, 2022 32 years sober”


 1. Proficiat Theo,
  Al 32 jaar nuchter, dat is om te vieren, ondanks al je ….
  Zoveel tegenslag,
  Zoveel lijden,
  Zoveel verdriet,
  Zoveel kwijt geraakt,
  Toch volgehouden, dat hebben we allemaal te danken aan onze Heer Jezus.
  Dank U Vader, dank U Jezus dat U Theo de kracht hebt gegeven om voltehouden.
  Alle lof en eer is voor Jou Almachtige God.

Geef een reactie

3 reacties op “24 maart 2022 32 jaar nuchter ||March 24, 2022 32 years sober”


 1. Proficiat Theo,
  Al 32 jaar nuchter, dat is om te vieren, ondanks al je ….
  Zoveel tegenslag,
  Zoveel lijden,
  Zoveel verdriet,
  Zoveel kwijt geraakt,
  Toch volgehouden, dat hebben we allemaal te danken aan onze Heer Jezus.
  Dank U Vader, dank U Jezus dat U Theo de kracht hebt gegeven om voltehouden.
  Alle lof en eer is voor Jou Almachtige God.

Geef een reactie

Blog at WordPress.com.

Translate into 110 Languages CLICK ➡️ HERE»✅and press the flag of Your country
%d bloggers liken dit: