Hoe mijn leven volledig werd vernietigd ||How My Life Was Completely Destroyed

You can translate these posts and pages into 110 Languages with the Google-Translate-Widget at the bottom of the Website

Hoe mijn leven volledig werd vernietigd, net door diegenen die er hadden moeten zijn om me te helpen

Waarom ik dit verhaal breng kan U lezen onderaan het bericht

Dokters

Van dokters wordt verondersteld dat zij er zijn om mensen te helpen, bij mij is het net anders gelopen.

Op 27 december 2010 werd ik ziek op mijn werk en werd ik naar huis gestuurd omdat het onverantwoord was om op die manier te blijven werken in een grootkeuken, waar strikte hygiënische normen worden geanteerd.

Eenmaal me aangemeld bij De Huisarts en hij zag de symptomen, was zijn diagnose: buikgriep, en er was op dat ogenblik ook een buikgriep-epidemie.

Op mijn vraag of het geen poliepen konden zijn (ik had daar in het verleden ook reeds veel last van gehad), kreeg ik als antwoord: “wie is er hier Dokter, ik of Gij?”

Ga deze medicatie bijhalen en binnen een paar dagen zijt ge er weer bovenop.

Maar

Het waren wel poliepen.

Op het ogenblik dat ik die medicatie had genomen en naar mijn slaapkamer op de tweede verdieping ging

Gebeurde het

Het bleken wel poliepen te zijn en onder invloed van die medicatie zijn die allemaal opengesprongen (zeven) Het is een wonder dat ik dat heb overleefd

Evenwel ik had mijn GSM beneden laten liggen en pas op 01 januari 2011 ben ik met mijn laatste krachten op mijn rug van de trap naar beneden kunnen gaan en heb mijn Oudste Dochter nog kunnen bellen met de woorden: Het is niet goed met papa en dan ben ik in mekaar gestort.

Zij is onmiddellijk afgekomen maar kon niet binnen omdat zij geen sleutel had.

Dan heeft ze naar mijn ex gebeld die nog wel een sleutel en die van Leuven is gekomen (met het openbaar vervoer).

Zij hebben me met de ziekenwagen naar de spoed gebracht.

Daar hebben ze een sonde langs mijn piemel naar binnen gebracht, een langs mijn neus en twee rechtstreeks door mijn buikwand om de etter te laten wegspuiten (ik stond letterlijk op punt van te ontploffen).

Er werd tegen mijn ex en de kinderen gezegd: “maak U geen illusies, hij kan het onmogelijk overleven”

En het was al een mirakel dat ik het toch reeds zoveel dagen had overleefd..

Ondanks alles is er toch nog een spoedoperatie gebeurd,die uiteindelijk mijn leven heeft gered.

Ik kom hier later op terug in een apart verhaal

Maar wat wel:

Dit alles heeft reeds 11 jaar

  • Zware Fysische problemen meegebracht
  • Zware Psychische problemen meegebracht
  • Zware Financiële problemen meegebracht

Meer nog:

Ik viel bijna achterover toen ik onlangs mijn medisch dossier zag.

Hierin stond niets vermeld van die verkeerde diagnose, noch van de zware operaties die daar op gevolgd zijn.

Er stond enkel: van 01:02:2011 tot 03:02:2011 Diferticulose, doferticulitis.

Dit was laten uitschijnen dat ik drie dagen in het hospitaal was geweest voor een coloscopie, en dit terwijl het een zware operatie was (ik ben van boven de navel tot in mijn lies opengesneden) en ik na die operatie 16 dagen in coma was gevallen.

Nogmaals hier kom ik later ook uitgebreider op terug, ik moet nu tijd maken om alles in te pakken voor mijn nakende verhuis.

Wat me hier het meeste raakt

Is dat door die verkeerde melding in mijn medisch dossier ik reeds meer dan 11 jaar verstoken blijf van een bijkomend financiële steun en ik daardoor ook materieel zoveel heb verloren en een leven heb gehad, dat meer op overleven leek dan op leven.

Ik die mijn hele leven zo hard heb gewerkt en gezwoegd en nu op mijn pensioenleeftijd van het leven zou moeten kunnen leven, dat ik geen leven meer heb

Kinderen

Van kinderen wordt verondersteld dat zij er zijn om hun Ouders bij te staan op moeilijke momenten, bij mij is het net andersom gelopen.

In de slider hier beneden kan U het verhaal lezen: Vaderdag 2021 Ik mis mijn kinderen en kleinkinderen

Maar eerst

Wat voorafging

Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en er altijd voor gezorgd dat mijn vrouw en kinderen niets tekort hadden.

In 2002 had ik een oude boerderij volledig gerestaureerd, met alles erop en er aan.

Een ontspanningsruimte met Turkse Sauna voor 6 personen, een Finse Sauna voor 6 personen, een Yaccuzzi voor 4 personen en nog veel meer. Ik kom hier later in een apart verhaal uitgebreider op terug

Hoe het verder verliep.

Op zeker ogenblik heeft mijn jongste dochter een jongen leren kennen met heel hoogmoedige ouders.

Toen die ouders eens bij ons op bezoek kwamen, droop de jaloezie van hun gezicht.

Zij zijn er in geslaagd om mijn eerste Vrouw volledig tegen me op te jutten, zo erg dat het tot een echtscheiding kwam en dat prachtig huis werd verkocht, ver onder de normale prijs.

Ook hier kom ik in een later verhaal uitgebreider op terug.

Wat nu belangrijker is

Is de manier hoe mijn jongste dochter zich ook heeft laten manipuleren en me daardoor diep in de ellende heeft gestort.

Zij heeft altijd goed kunnen studeren en was zelfs altijd de eerste van de klas.

Tijdens een van onze reizen (in Turkije), kreeg zij de smaak te pakken van Toerisme en wilde absoluut Toerisme studeren, wat ik haar heb toegelaten)

Evenwel toen zij het middelbaar onderwijs inging, hebben die ouders van haar vriend, haar kunnen beïnvloeden dat zij verpleegkunde moest studeren,

Meer nog, gaan studeren in Sint-Truiden waar zij makkelijk met de bus heen en weer kon, was niet voldoende, zij moest in Leuven gaan studeren en daar op kot gaan.

Ik weet wel veel studenten die Universitaire studies doen, die op kot gaan, maar geen studenten in het middelbaar onderwijs.

Op het ogenblik dat ik haar dat verbood, gingen die ouders (zonder mijn medeweten) naar Het OCMW van Kortenaken, waar er haar geld werd voorgeschoten voor

  • Een studentenkot in Leuven
  • Haar studies en
  • Een leefloon.

Vanaf dat moment ging zij in Leuven studeren en keek zij niet meer naar haar Vader om

In het we ging zij naar haar schoonouders, want dat waren de goeden, zij hadden er immers voor gezorgd dat zij die mogelijkheden had gekregen terwijl haar Vader dat had willen tegenhouden.

Maar

Ondanks dat die regeling met het OCMW van Kortenaken was gebeurd, zonder mijn toelating en zonder mijn medeweten en bovendien voor een minderjarige, kwamen zij

Al dit geld

Terug bij mij invorderen.

Ik laat het aan Uw verbeelding over wat de gevolgen voor mij waren, als alleenstaande gepensioneerde zulk sommen moeten terugbetalen en dan net op het ogenblik dat ik enorm hoge facturen begon binnen te krijgen, van die operaties die het gevolg waren van die verkeerde doktersdiagnose die ik hierboven heb beschreven.

Ik kom hier later ook uitgebreider op terug.

Nu meer over mijn andere dochter.

Ongeveer in de periode die aan mijn echtscheiding voorafging was zij zwanger geraakt.

Die jongen nam zijn verantwoordelijkheid en zij mocht bij hem gaan inwonen.

Toen kort daarop er sprake was van mijn echtscheiding en er een verdeling moest gebeuren, vond die dochter dat ik alle waardevolle spullen bij haar moest onderbrengen, zodat zij niet in de beschrijving zouden vallen en ik ze achteraf voor mij alleen zou hebben.

Ondanks dat ik daar tegen was, is zij met een aanhangwegen toch al die waardevolle spullen komen weghalen (ik ga hier geen beschrijving over geven, het doet te pijn.)

Maar dan gebeurde het

Zij leerde iemand anders kennen, liet haar kind bij De Vader en…. ook al mijn waardevolle spullen waar ik zovele jaren had voor gewerkt en gezwoegd.

Hoe ik achteraf dit kleinkind nooit meer heb gezien daar kom ik later ook uitgebreider op terug.

Dit was echter niet het einde

Op zeker ogenblik kreeg ik telefoon van iemand: “Theo, de vriend van Uw dochter heeft haar verlaten en zij zit nu met de twee kinderen (zij had ondertussen twee kinderen bij die vriend), in een huis zonder water verwarming of elektriciteit.”

Zoiets is volledig in strijd met De Conventie van Genève

Over De Rechten van Het Kind, een Conventie die ook door België werd ondertekend.

Ondanks alles, het bleven mijn dochter en mijn kleinkinderen en ik heb toen iets gedaan, wat me achteraf nog dieper in de financiële problemen heeft gebracht, ik heb hun bij mij ingenomen.

Maar Je kan Je voorstellen dat de facturen van gas, elektriciteit en water, en andere voor mij plots veel hoger werden, terwijl ik het financieel toch reeds zo moeilijk had.

Hoe zij hier ondanks alles hier met slaande deuren is vertrokken, daar kom ik in een volgend verhaal ook uitgebreider op terug.

Wat wel belangrijk is, ik heb achteraf

Aan de OCMW-RAAD in Tienen een tussenkomst gevraagd voor die bijkomende kosten.

Hoe dit werd afgewezen, zelfs werd weggelachen, daar kom ik later ook uitgebreider op terug, maar ik werd weer eens afgestraft omwille van mijn goedheid en kwam nog dieper in de financiële problemen.

Het heeft e enorm veel moeite en zuinig leven gekost om hier uit te raken. Maar die inspanningen en dat zuinig leven hebben mijn gezondheid ernstig ondermijnt.

Waarom ik dit verhaal breng

Kerstmis en Nieuwjaar zijn voor mij traditioneel reeds moeilijke momenten omdat ik mijn kinderen en kleinkinderen niet meer zie.

Net nu, juist voor kerstmis heb ik van mijn huisbaas bericht gekregen dat ik deze woonst, waar ik reeds elf jaar woon, moet verlaten omdat zijn zoon hier komt wonen?

Normaal gezien, ik heb twee dochters, die waarschijnlijk een partner hebben en drie (of meer kleinkinderen, het kunnen er meer zijn) die waarschijnlijk ook reeds een partner hebben), dus in totaal 10 mensen die me zouden moeten zeggen: “wij komen U bijstaan met Uw nakende verhuis,”

Maar die ik het niet kan vragen omdat zij me reeds 10 jaar geleden volledig in de steek gelaten hebben en me overal hebben geblokkeerd, op hun GSM, hun sociale-Media, hun email-adres,

zonder dat ik weet waarom of wat ik verkeerd heb gedaan.

Zoiets doet enorm pijn en daarom heb ik die pijn hier van me afgeschreven.

Ik ga later dit verhaal verder aanpassen en zoals aangekondigd, sommige aspecten daar zal ik dieper op in gaan in aparte verhalen.

Het gaat me er nu om, om mijn pijn en verdriet van me af te schrijven.

Bovendien, 11 jaar pijn, verdriet, ontgoochelingen en leven in bittere armoede (hier kom ik later ook op terug), en de gevolgen van die verkeerde doktersdiagnose op 27 december 2010 hebben mijn Gezondheid ernstig ondermijnd.

Ik ga hier geen beschrijving geven van de klachten, ik weet wel dat mijn krachten en levenslust van dag tot dag afnemen, steeds sneller en sneller.

In 2021 ga ik mijn laatste kerstmis en nieuwjaar gevierd hebben.

Daarom nu dat ik nog de kracht heb schrijf ik alles van me af

Meer persoonlijke berichten over mij hier beneden

Last van verveling?

Hier komt de oplossing volg al hetgeen U hier beneden ziet en Uw verveling word op een aangename manier verdreven

Bekijk deze pagina van boven tot beneden

Gun Uzelf even de nodige tijd in deze zo gejaagde en stresserende Wereld ✔

Volg deze 3 Tips en kom tot rust

1️⃣ Vooraleer op de bijgevoegde linken begint te klikken zodat U zeker geen belangrijke informatie mist. ✅

2️⃣Heeft U toch op een link geklikt? kom dan terug naar hier om de volgende te bekijken. ✅

3️⃣Geen Tijd om alles te bekijken? Geen nood, Bewaar dit bericht en bekijk het later wanneer U meer tijd heeft ✅

Een kleine moeite waar U geen spijt zal van krijgen

Nog veel Kijk en leesgenot 😀

Laten we elkaar spreken

WELKOM BIJ THEO-HERBOTS

1️⃣ Fotografie fanclub

Theo-Herbots-Fotografie is een plek waar fans en supporters samenkomen om hun passie en ideeën te delen met een groep gelijkgestemden. We willen graag dat jij je comfortabel voelt, zodat je helemaal jezelf kunt zijn in een open omgeving waar iedereen meetelt. Sluit je vandaag nog bij ons aan en maak deel uit van onze geweldige community.

2️⃣ Theo-Herbots-

Gezondheidsconsulent

Als gecertificeerd Gezondheidsconsulent sinds 2000, heb ik geleerd dat elk moment met twijfel, angst of druk kan worden gebruikt als katalysator voor een nieuwe start.

Uw weg naar optimale gezondheid begint hier.

CITAAT” 

Voltaire”Artsen stoppen medicijnen waarvan ze weinig weten, in lichamen waarvan ze minder weten, voor ziekten waarvan ze helemaal niets weten.”

Voltaire

Wij doen het anders, bekijk Alle gezondheid en schoonheidstips op één plaats

Mail me op contact theoherbots@gmail.comof volg me op:

Mijn Belangrijkste berichten in de slider hier beneden

Verneem meer over mijn Online-Store in de berichten hier beneden

Meer weten? bekijk het hier beneden

Vergeet niet

nadat U Uw mailadres heeft opgegeven en gedrukt op abonneren, U naar Uw mailbox gaat om op de bevestigingslink te klikken.

Dit is een beveiliging tegen Spam zodat niemand anders dan Uzelf zich kan inschrijven

U kan ten allen tijde terug uitschrijven

Voeg je bij 6.075 andere volgers

Theo-Herbots-Fotografie

Mijn Fotografie

Over Mijn gewonnen Fotowedstrijden

Bekijk eens één van de Feedback ’s die ik onlangs ontving (ze allemaal vermelden is onmogelijk, het zijn er teveel)

Beoordeel onze site: 5 – Uitstekend

Hoe kunnen we verbeteren?: 

Uitstekend maat.
Daar zit een pak intelligentie in uw hoofd. Proficiat.
Niks op aan te merken.
Ongelooflijk.
Groetjes

Daniël Luyten


De snelste en eenvoudigste manier om mijn Berichten te bekijken en meteen ook te delen met Uw Volgers (zij gaan het waarderen, want zij gaan die informatie ontvangen waar zij reeds zolang naar op zoek zijn), volg ons op Facebook

over Theo-Herbots

Vindt U mijn berichten Leuk? bekijk dan de video hier beneden

Meer hulp nodig?

Vragen of hulp nodig? Wij zijn er om te helpen. Neem contact op met ons vriendelijke ondersteuningsteam via WhatsApp.

Door Boddy-Moving-Theo-Herbots

You can translate everything into 110 Languages with the Google-Translate-Widget on the Websites Welkom op deze “ENIGE” en “UNIEKE” Blog die “ANDERS” is dan “ANDERS” Ik ben een Fotograaf en Blogger maar ook Gezondheid en Internet-Specialist, Mijn Blog is Minder leuk😀 zonder U ✅ VERGEET NIET mijn Blog, Nieuwsbrief te bekijken Ik hou er ook van om de allerlaatste snufjes op gebied van Websites en Internet uit te proberen en toe te passen Theo-Herbots-Gezondheidsconsulent Als gecertificeerd Gezondheidsconsulent sinds 2000, heb ik geleerd dat elk moment met twijfel, angst of druk kan worden gebruikt als katalysator voor een nieuwe start. Uw weg naar optimale gezondheid begint hier.😀 BEZOEK ME OP WELKOMSTWOORDE EN CONTACT IN DE MENUBALKEN VERNEEM "ALLES" over mij

1 reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: