Video Vijf redenen waarom voedingssupplementen zo belangrijk zijn

Suppletie is zeker nodig als je behoort tot één van de risicogroepen voor tekorten:

 • Zwangere vrouwen
 • Topsporters
 • Jonge kinderen
 • 55-plussers
 • Mensen met veel stress
 • Rokers
 • (Langdurig) zieken
 • Bij overmatig alcoholgebruik
 • Iedereen die het grootste deel van de dag binnen zit

Waarom?

Het nut van voedingssupplementen

Als ik toch gezond en gevarieerd eet dan krijg ik toch alles binnen en is het gebruik van voedingssupplementen toch helemaal niet nodig? Deze vraag krijg ik nog al eens gesteld en dit wordt ons ook door veel instanties verteld. Graag vertel ik je hoe ik dit zie, hoe onderzoekers en wetenschappers hier naar kijken en het standpunt van orthomoleculaire voedingsdeskundigen.

Overheidsinstanties in de Verenigde Staten maar ook in Nederland blijven ons voorhouden dat extra vitaminen en voedingssupplementen overbodig zijn wanneer we evenwichtig en gevarieerd eten. Dit standpunt wordt ondersteund door de wetgeving van Europese autoriteiten waardoor de toegestane bovengrens van supplementen binnenkort wel eens tot een heel lage waarde teruggebracht zou kunnen worden. Alle onderzoeken wijzen echter in een andere richting.

Waarom zou je voedingssupplementen gebruiken?

voedingssupplementen gebruiken?

Een van de belangrijkste redenen om voedingssupplementen te gebruiken is omdat onze voeding niet meer dezelfde vitaminen en mineralen bevat als vroeger. Dus zelfs als je een gezond voedingspatroon hebt kun je tekorten oplopen. Ons voedsel is bij lange na niet meer zo rijk aan vitaminen en mineralen als honderd jaar geleden. Een vergelijking van de voedingswaarde in 1963 en nu laat zien dat het calcium- en vitamine A-gehalte van broccoli en appelen bijvoorbeeld gehalveerd is, de hoeveelheid vitamine C in paprika met 30 procent is gedaald, dat waterkers 88 procent minder ijzer bevat en bloemkool 50 procent minder vitamine C.

Wat is er met

ons voedsel gebeurd?

De chemici R.A. McCance en E.M. Widowson werden in 1940 door het Medical Research Council gevraagd om een publicatie te maken met de titel ‘Chemical Composition of Food’. Later werden deze auteurs ook door het Ministry of Agriculture and Fisheries en de Royal Society of Chemistry gevraagd om deze exercitie te herhalen. In 1991 kregen zij de opdracht om hun nieuwe resultaten te vergelijken met die uit 1940. Deze resultaten leveren een somber beeld op van de sterk afnemende voedingswaarde van groente, fruit en zelfs vlees gedurende de afgelopen vijftig jaar. Uiteraard zijn de analytische methoden in die tijd veranderd. De analyses van toen namen meer tijd in beslag, maar ze waren volgens de auteurs niet minder nauwkeurig dan de moderne, geautomatiseerde analysemethoden.

De onderzoekers analyseerden 28 rauwe groenten en 44 gekookte groenten, 17 soorten fruit en tien soorten vlees, gevogelte en wild. In de volgende tabel zie je een aantal voorbeelden van de meest extreme reducties in mineraalgehalte (gemeten als mg per 100 gram).

VoedingsmiddelVerlies
Wortelen75% minder magnesium, 48% minder calcium
Broccoli (gekookt)46% minder ijzer en 75% minder koper
Bosui74% minder calcium
Spinazie (gekookt)60% minder ijzer en 96% minder koper
Koolraap71% minder ijzer
Waterkers93% minder koper
Aardappels30% minder magnesium, 35% minder calcium, 45% minder ijzer en 47% minder koper
Alle soorten vlees41% minder calcium en 54% minder ijzer
Alle soorten fruit27% minder zink
Appels en sinaasappels67% minder ijzer

Zoals je kunt zien had je in 1991 tien tomaten moeten eten om dezelfde hoeveelheid koper binnen te krijgen als uit één tomaat in 1940, of drie sinaasappels om dezelfde hoeveelheid ijzer binnen te krijgen als vijftig jaar daarvoor. Dit is anno 2012 vast niet beter geworden!

Slechts 2% eet volgens de Schijf van 5!

Schijf van 5!

Zelfs de overheid erkent nu de tekorten in ons voedingspatroon in de nota ‘Gezonde Voeding van begin tot eind’ (2008), waarin ze gezonde gewoontes actief wil gaan stimuleren. Het eetpatroon van de meeste Nederlanders voldoet niet aan de normen volgens de Voedingswijzer. Wie eet er nu werkelijk gezond en volgens de ‘schijf van 5’? Dit blijkt slechts 2% van de Nederlandse bevolking te zijn. Maar ook als we die norm wél zouden halen, krijgen we nog steeds niet de benodigde hoeveelheid microvoedingsstoffen binnen.

Uit een overzichtsonderzoek dat tussen 1983 en 1993 hiernaar werd gedaan, bleek dat in zeven Europese landen een gemiddelde hoeveelheid selenium van 79 mcg/L in het bloed werd gevonden, terwijl 100 mcg/L als optimaal werd beschouwd. In 1994 bleek in een Engels onderzoek dat de seleniumwaarde echter slechts 34 mcg/L bedroeg bij een normaal dagelijks voedingspatroon. Dat is erg laag, zelfs vergeleken met de in Engeland geldende ADH van 75 mcg per dag.

Ook kleine tekorten leiden tot gezondheidsproblemen

gezondheidsproblemen

Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere tekorten in de voeding aan essentiële vitamines, mineralen en spoorelementen. Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH’s)

De ‘Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid’ (recommended daily allowance – RDA) werd ooit opgesteld om ziekten zoals rachitis (Engelse ziekte) en scheurbuik – veroorzaakt door vitaminegebrek – te voorkomen. Absolute tekorten, als scheurbuik, zullen we niet snel mee oplopen, maar relatieve tekorten komen des te meer voor! In Nederland gebruiken we het begrip ‘Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid’ (ADH), opgesteld door de Nederlandse Gezondheidsraad.

Gezondheidsautoriteiten en artsen omarmen nog steeds de visie dat we die ADH wel binnenkrijgen wanneer we gezond eten. Hij is gebaseerd op de aanname dat voedsel inderdaad bevat wat het belooft: sinaasappelen zijn rijk aan vitamine C, tarwe bevat veel selenium, waterkers is een goede bron van ijzer. Maar klopt dat nog wel?

De Europese ADH voor vitamine D is 5 mcg per dag. Eén dag in de zon levert echter al 10.000 mcg op. Dr. Robert Verkerk, directeur van de UK Natural Health Alliance, is van mening dat onze gezondheid gebaat zou zijn bij een extra dosis vitamine D in de orde van grootte van 100-1.000 maal de ADH.

Voor een optimale gezondheid hebben wij veel meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden nodig. Door 13.000 personen vijftien jaar lang te volgen konden onderzoekers de SONA berekenen, de geadviseerde optimale nutriënteninname (suggested optimal nutritional allowance).

Meerdere wetenschappers pleiten al langere tijd voor verhoging van vele ADH’s die momenteel geen rekening houden met de volgende, onmiskenbare invloeden op het gehalte aan nutriënten in voedingsmiddelen en in humaan weefsel.

Verarming van landbouw

landbouw

Het gebrek aan vitaminen is een gevolg van het feit dat de planten groeien op met kunstmest bewerkte aarde met weinig voedingsstoffen. Maar ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen beïnvloedt de voedingswaarde van voedsel, zowel direct als indirect. De toepassing van herbiciden, pesticiden en fungiciden tijdens de groei en de opslag stelt boeren, winkeliers en uiteindelijk ook de consument in staat om door te gaan met praktijken, die het verlies van voedingswaarde bespoedigen (zoals langdurige opslag van plantaardige producten). Bovendien veranderen veel herbicidensoorten de stofwisseling van de plant en daarmee ook de samenstelling van de voedingsstoffen.

We weten allemaal dat gifvrije producten het allerbeste zijn voor onze gezondheid. De gifvrije biologische teelt maakt echter slechts 3 procent uit van onze totale voedingsketen. De resterende 97 procent worden gekweekt met behulp van kunstmest. En hier zit al de clou waarom het verschrikkelijk verkeerd gaat met de volksgezondheid.

Vergeet ook niet de massale veeteelt met steeds meer medicijnen die nodig zijn om het vee gezond te houden en snel te laten groeien door middel van antibiotica, groeiversnellers, etc. Als je dit vlees eet krijg je deze troep zelf ook binnen!

Vervuiling van voeding

Vervuiling van voeding

Een van de oorzaken dat er minder mineralen in onze voeding zitten, is massaproductie. Daarbij is de hoeveelheid belangrijker dan de kwaliteit. Zo wordt de meeste sla die in de supermarkt te koop is, op hydrocultuur gekweekt (in water) en komt deze groente niet eens meer met de grond – waaraan trouwens allang alle mineralen zijn onttrokken – in aanraking.

Voorverpakte en kant-en-klaar producten worden vaak verhit boven 48,3 graden waardoor alle enzymen zijn vernietigd. Ze worden ontdaan van zoveel mogelijk vitamine, mineralen en andere leven schenkende stoffen om ze langer houdbaar te maken. Om je toch nog de illusie te geven dat het hier om voeding gaat worden kleur, smaak en zoetstoffen in royale mate toegevoegd. Stoffen waarvan sommigen onschuldig zijn maar weer anderen een regelrechte bedreiging vormen voor de korte en lange termijn gezondheid. En dat te bedenken dat 80% van de supermarkt hier vol mee staat!

Vervuiling van omgeving

Vervuiling van omgeving

De vervuiling in voeding en milieu: lichaamsvreemde toevoegingen aan voedsel, kunstvoedingsproducten van de industrie (waarin schadelijke stoffen zoals transvetten en samengesteld met verkeerde voedingsbalansen), straling, uitlaatgassen van het gemotoriseerde verkeer en gifuitstoot van de industrie.

De bereiding van ons voedsel

De bereiding van ons voedsel

Moderne methoden van voedselbereiding, zoals verhitten in de magnetron, op hoge temperatuur bakken en frituren verminderen de voedingswaarde nog meer. Ook lang koken, groenten lang laten weken in water, (vlees) roken of boven houtskool verhitten hebben verlies aan de voedingswaarde tot gevolg.

Niet alle voedingsstoffen

neemt je lichaam op

Wat wij eten, wordt niet allemaal in het bloed opgenomen. De Britse voedingsdeskundige dr. Alan Stewart kwam tot de ontdekking dat slechts 20 tot 50 procent van de voedingstoffen uit ons eten daadwerkelijk in ons bloed wordt opgenomen.

Het lichaam ontgiften

ontgiften

Het menselijk lichaam beschikt over vele routes om binnengeslopen vervuiling uit voeding en milieu te elimineren, maar behoeft daarvoor met name anti-oxidanten die zich voor een belangrijk deel in voeding bevinden.

Aangezien in het voorgaande is aangetoond dat aan deze stoffen in onze voeding juist een tekort bestaat, zal de ontgiftingscapaciteit van ons lichaam niet voldoende actief kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn uiteraard zeer schadelijk voor de gezondheid.

Ter neutralisering van dit negatieve effect moet een compensatie worden gegeven voor de grotere behoefte aan micro-nutriënten, vooral anti-oxidanten. Het moge duidelijk zijn dat deze compensatie alleen mogelijk is in de vorm van suppletie met de ontbrekende anti-oxidanten.

Aangezien ons voedsel veelal niet voldoende voedingswaarde heeft is het gebruik van vitamine – en mineralensupplementen de enige oplossing. Er zijn echter wel een aantal aandachtspunten.

1. Gebruik hoogwaardige voedingssupplementen.
2. Laat jezelf testen of er voldoende stoffen opgenomen worden.
3. De mate van opname is afhankelijk van:

 • Leeftijd
 • Algemene gezondheid
 • Erfelijke factoren
 • Spijsverteringskanaal
 • Stress
 • Lichamelijke activiteiten
 • Verhoogde sportpresentaties
 • Milieu
 • Lifestyle
 • Roken
 • Alcohol gebruik
 • Dieet

Adviseer een natuurarts, orthomoleculair arts, therapeut of diëtist voor passende suppletie.

Bronnen:
Medisch Dossier en Lynne Mc Taggart  – What Doctors Don’t Tell You
“Tekorten in de Nederlandse Voeding” door Ruud A. Nieuwenhuis, voormalig directeur Stichting Orthomoleculaire Educatie

Voor wie voedingssupplementen?

Voedingssupplementen, zijn die echt nodig als ik gezond en gevarieerd eet? Gezond eten is inderdaad de basis, die je nooit kan evenaren met supplementen. Toch blijft het moeilijk om alle nodige voedingsstoffen binnen te krijgen. Ons lichaam heeft door onze veeleisende levensstijl vaak wat extra ondersteuning nodig. 

Benieuwd waarom jij ook baat kan hebben bij het nemen van één of meerdere voedingssupplementen? We sommen het even voor je op. 

 1. Echt evenwichtig eten is moeilijk Naar schatting eet slechts 2% van de mensen werkelijk evenwichtig. Er is in onze voeding een overvloed aan geraffineerde koolhydraten en verzadigde vetzuren. Daarbij krijgen we vaak te weinig vitamines, mineralen en eiwitten binnen. Een tastbaar gevolg hiervan is dat we vaker moe zijn. Ook het stijgend aantal mensen met overgewicht heeft hiermee te maken.
   
 2. Gezond voedsel bevat minder vitamines en minderalen dan vroeger 
  Al maak je bewust gezonde keuzes, het is niet zeker dat je eten de nodige voedingsstoffen bevat. De kwaliteit van voedsel vermindert door overproductie, het gebruik van kunstmest, verdelgingsmiddelen en conserveringsstoffen. In een sinaasappel zit nu bijvoorbeeld minder vitamine C dan 50 jaar terug. En dat geldt voor veel groenten en fruit.
   
 3. Je hebt last van stress Ontken het maar niet: ook jij hebt (soms) stress. Een goede work-life balans behouden is een uitdaging. Tel daar voldoende sporten en een sociaal leven onderhouden bij op, en je weet: het is véél. Bij fysieke en psychische stress heeft ons lichaam meer essentiële voedingsstoffen nodig om goed te functioneren.
   
 4. Je krijgt te weinig zonlicht In ons land is de zon in de winter niet sterk genoeg om voldoende vitamine D aan te maken. Als je een blanke huid hebt, is het zonlicht tijdens de zomer soms voldoende. Je moet dan wel voldoende buiten komen. Heb je een getinte of donkere huid, dan maak je van nature minder snel vitamine D aan. Ook een oudere huid maakt minder vitamine D aan dan een jonge huid. Niet vreemd dus dat de meesten van ons in de winter een vitamine D-tekort hebben. 
   
 5. Je gunt je lichaam de beste ondersteuning Door de manier waarop we leven, heeft ons lichaam erg veel essentiële voedingsstoffen nodig. Die grote hoeveelheid kan je zelfs met een optimaal eetpatroon niet binnenkrijgen.

Wil je je lichaam zo goed mogelijk ondersteunen, dan is ‘basissuppletie’ een goed idee. Bij basissuppletie neem je een aantal voedingssupplementen, die veelvoorkomende tekorten compenseren en extra behoeften invullen. Met voedingssupplementen bedoelen we: vitamines, mineralen, kruiden en aminozuren.

Suppletie is zeker nodig als je behoort tot één van de risicogroepen voor tekorten:

 • Zwangere vrouwen
 • Topsporters
 • Jonge kinderen
 • 55-plussers
 • Mensen met veel stress
 • Rokers
 • (Langdurig) zieken
 • Bij overmatig alcoholgebruik
 • Iedereen die het grootste deel van de dag binnen zit

Online Winkelen

We verkrijgen al onze materialen op een organische manier, met als doel de laagst mogelijke milieuvoetafdruk. Zacht voor je huid en Gezondheid. Zacht voor het milieu.

6 reacties op “Video Vijf redenen waarom voedingssupplementen zo belangrijk zijn”

 1. Jy praat baie waarheid hier. Kosse lyk soos die kos van vroeër, maar s dit nie meer nie. Ek moes vir baie jare voedselaanvullings drink omdat ek altyd moeg gevoel het. My man het nou ‘n groentetuin waar hy ons eie groente verbou. Hy hebruik goeie kompos en beesmis en ons maak ook nog kompos van ons skille ens. Ongelooflik hoeveel meer voedingswaarde die groentes het. Mens ian dit voel in jou liggaam. Jy voel meer energiek. So ek gebruik nie meer vitamienpille nie.

  • Ja ik heb ook jarenlang een grote tuin gehad waar ik Groenten en Fruit kweekte volgens permacultuur (volledig in harmonie met de natuur) en je proefde het verschil, veel beter van smaak (zelfs zonder toevoeging van smaakstoffen) Ik ga er binnenkort een bericht over plaatsen op mijn Blog

  • Er is inderdaad veel manipulatie van voeding.
   Ik ben bezig met een bericht van toen ik nog kind was en bijna alles handenarbeid was en alles met respect voor Natuur, Mens en Dier.
   Maar hoe ik alles zag gemoderniseerd worden.
   De mensen van tegenwoordig zijn nog nooit materieel zo rijk geweest, maar moreel nog nooit zo arm.
   Zo ook met voeding, er is nog nooit zoveel aanbod geweest van voeding, maar nog nooit van zo’n slechte kwaliteit
   Bedankt voor Jouw reactie

Geef een reactie

Translate into 110 Languages CLICK ➡️ HERE»✅and press the flag of Your country
%d bloggers liken dit: